Home

Welkom bij de VODN!

VODN is de afkorting van “Verenigde Opel Dealers Nederland”. De vereniging is opgericht in 1948 onder de naam VNOD. In 2003 volgde vervolgens de naamswijziging in het huidige VODN, onder meer als gevolg van de overname van alle aandelen van de commercie HSD B.V. (Holding Samenwerkende Dealers). Onveranderd gebleven is het enthousiasme voor Opel en de inzet van het secretariaat voor de belangen van alle aangesloten dealerleden.

VODN is een organisatie:

  • die haar leden vertegenwoordigt richting Opel en overige partijen.
  • die een effectieve, overlegstructuur faciliteert en tevens organiseert. 
  • die op zoek is naar structurele verbetermogelijkheden en kennisdeling.
  • die opkomt voor de belangen van de dealers en sociale binding stimuleert.
  • die vertegenwoordigd is in de Europese Opel/GM-Dealer Associatie Euroda.

Verdere toegang tot de website is alleen bedoeld voor afgevaardigden van Opel dealerbedrijven. Heeft u een opmerking, of wilt u informatie opvragen? Neem dan gerust contact met ons op. 

Bent u Opel dealer of medewerker van een Opel dealerbedrijf?
Dan kunt u HIER inloggen om toegang te krijgen tot alle informatie.

Nieuws & Actualiteiten

Sluiten